Κανονισμός Λειτουργίας - thefittingroom.gr

Κανονισμός λειτουργίας

Τα προγράμματα προπονήσεων διέπονται από τους παρακάτω αναφερόμενους όρους που υπαγορεύονται από το σύστημα λειτουργίας του The Fitting Room:

1. Τα πακέτα προπονήσεων πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε 6 μήνες από την αγορά τους, ειδάλλως χάνονται.

2. Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των ατομικών προγραμμάτων μπορούν να προκαθορίζονται ανά εβδομάδα.

3. Η ακύρωση ή αλλαγή μιας προπόνησης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 8 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα του ραντεβού.

Σε περίπτωση μη ακύρωσης ή ακύρωσης σε διάστημα μικρότερο των 8 ωρών, η επίσκεψη χρεώνεται κανονικά στα πακέτα επισκέψεων, ενώ στις μηνιαίες συνδρομές, κάθε μη ακυρωμένο ραντεβού ισοδυναμεί με μείωση μιας ημέρας του μήνα.

4. Η προσέλευση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 10′ πριν από την καθορισμένη ώρα του ραντεβού. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης, η προπόνηση μειώνεται χρονικά, ανάλογα με τον χρόνο της καθυστέρησης.

5. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση δικαιολογημένης οριστικής διακοπής του συμφωνημένου προγράμματος (αναγκαστική απουσία ή ασθένεια), είναι δυνατή η μεταφορά των προπονήσεων ή του χρόνου που υπολείπεται σε κάποιο άλλο άτομο που θα μας υποδείξει ο πελάτης που διακόπτει.

6. Οι συνδρομές μπορούν να “παγώσουν” μόνο σε περίπτωση ασθένειας ή κάποιας έκτακτης κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η έγκαιρη ενημέρωση από την πλευρά του Πελάτη.

7. Τα πακέτα προπονήσεων και οι μηνιαίες συνδρομές προπληρώνονται. Οι μηνιαίες συνδρομές πρέπει να εξοφλούνται το αργότερο μέσα στις 3 πρώτες ημέρες από την ημερομηνία εκκίνησης.

8. Κάνοντας πέντε φορές “Check-in” στο Facebook, κατά την επίσκεψη σας στο The Fitting Room, κερδίζετε μια επίσκεψη στο Vacu Power ή στο TRX. Ο μέγιστος αριθμός επισκέψεων που μπορείτε να κερδίσετε ορίζεται στις πέντε συνολικά επισκέψεις, οι οποίες προστίθενται στο επόμενο πακέτο επισκέψεων ή μηνιαία συνδρομή που θα αγοράσετε.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *